AOPS API

Základní dotazování na content api servírované přes AOPS.

Endpoints

Přístup k projektu

GET https://aops.cz/api/vase_project_id

Přístup ke všem kolekcím.

Headers

{
  // Response
}

Příklady

GET /api/your_project_id HTTP/1.1a
  Host: aops.cz
  Accept: application/json
  Authorization: Bearer your_access_token

Get Entries

GET https://aops.cz/api/vase_project_id/collection

Získá všechny záznamy přidané ke kolekci.

Headers

{
  // Response
}

Příklady

GET /api/your_project_id/your_collection HTTP/1.1
  Host: aops.cz
  Accept: application/json
  Authorization: Bearer your_access_token

Get One Entry

GET https://aops.cz/api/vase_project_id/collection/{content_id}

Získá konkrétní záznam podle zadaného ID.

Headers

{
  // Response
}

Příklady

GET /api/your_project_id/your_collection/{content_id} HTTP/1.1
  Host: aops.cz
  Accept: application/json
  Authorization: Bearer your_access_token

Get Project Media

GET https://aops.cz/api/vase_project_id/project-media

Získá všechna multimédia přiřazená k projektu.

Headers

{
  // Response
}

Příklady

GET /api/your_project_id/project-media HTTP/1.1
  Host: aops.cz
  Accept: application/json
  Authorization: Bearer your_access_token

Parameters

Where Clauses

K filtrování výsledků můžete použít klauzule where.

Příklad

https://aops.cz/api/your_project_id/posts?where[id]=1

Single Where Clause

?where[created_at]=2021-11-25
?where[updated_at]=2021-11-25
?where[published_at]=2021-11-25

Get the first result

https://aops.cz/api/vase_project_id/posts?first

like operator

?where[title][like]=about

not operator

in and not_in operators

lt and lte operators

less than

less than or equal to

gt and gte operators

greater than

greater than or equal to

null and not_null operators

between and not_between operators

?where[price][between]=20,21
?where[price][not_between]=20,21

Combining where clauses

?where[][price]=200&where[][name]=Watch

OR

?where[][price]=200&where[or][price]=300

Last updated